• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

İzmir Karşıyaka Scıo Terapisi ,Scıo Terapisi Karşıyaka İzmir

NLP

Sistemin Çalışma Prensipleri NASA’lı bilim adamları tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu sistem kuantum fiziğinin, enerji ve tıbbın bilgilerine dayanmaktadır ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığınızın olabilecek en üst düzey şartlarını yakalamanıza yardımcı olur. Biofeedback (biyolojik geri bildirim) ve biyorezonansı bir araya getiren Kuantum Biofeedback sistemi, bedenin kendini iyileştirme kapasitesini uyararak, tamamen doğal ve enerjisel yöntemlerle harekete geçirir. Tüm fiziksel ve ruhsal dengesizlikler önce kişinin enerji sisteminde başlar. Vücudumuzdaki her bir organ kendi enerjisiyle titreşir. Bu titreşim enerjisi toksinler, mikroorganizmalar vs. sonucu bozulduğunda organ fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Titreşim veya enerji terapi, hücresel düzeyde her organın kendi titreşim frekanslarını düzene koyarak çalışır ve böylece organ dengelenmeye, yenilenmeye ve iyileşmeye başlar. Vücudumuzda yanlış giden şeyl

Neuro Linguıstıc Programmıng (Nlp)

NLP

Hiçbirşeyin eksikliği çekmemek… Evet, mutlu bir hayata başlamanın sırrıolabilir belki de. İnsan; kendisine sunulan kaynakları gerekgördüğünde değiştirebilmek adına ihtiyacı olan hemen hemenbütün kaynaklara kendi içinde sahiptir aslında. Önemli olan bukaynaklara nasıl ulaşabileceğimizdir. İşte NLPbu noktada devreye girer. NLP;dünyayıalgılama noktasında düşünme, yorumlama ve davranış biçimiseçeneklerimizde gelişim sağlar. Davranış süreçlerimizi vebilinçdışı tepkilerimizi bilinçli hâle getirmeyi amaçlayan buyöntem; yetmişli yılların sonlarına doğru Amerik

Nlp Nedir

NLP

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir, ne olursa olsun değişim kendimizde başlar. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her şey sürekli olarak değişmektedir. Doğada sürekli bir değişim mevcuttur. Kanımız değişir iklimler değişir fakat insan değişiklikten sürekli kaçınır. Kişinin değişimi yaşayabilmesi için öncelikle değişimin kendinden başlayacağını anlaması gerekiyor. Eğer inanmıyorsa da yaşam bir süre sonra kişiyi değişime zorlamaktadır. Hatta çoğu insan değişmemeye şiddetli biçimde direniyor. Fakat güncel hayat ve yaşadığı gelişmeler onda bir takım değişmeler yaratıyor.Öncelikle kişinin farklı bakış açılarına sahip olması gerekiyor. Böylelikle hiçbir değişime ön yargılı davranmayacaktır. Etrafınıza hep aynı gözlerle bakıyorsanız hiç bir şey değişmiyor olarak görürsünüz. Fakat nlp senin olaylara daha farklı bakmanı, bakış açını geliştirmeni olayları yorumlamanı geliştirdiği için aslında durumunu anlamanı ve ne yapman gerektiğini algılamanızı sağlamaktadır.

Nlp Nedir

NLP

NLP Nedir? NLP'nin açılımı Neuro Linguistic Programming olup en yakın türkçe karşılığı sinir dili programlamasıdır fakat bu tanım NLP yi açıklamakta oldukça yetersizdir. NLP yi kavramsal ve metodolojik olarak ana hatlarıyla açıklayacak olursa en kısa şekilde NLP,Psikolojik ve Davranışsal olarak yani içsel ve dışsal olarak fayda ve hedeflere yönelik şartlanma ve donanım kazanmak suretiyle başarı sanatıdır diyebiliriz. Neuro dan kasıt duygularımız ve düşüncelerimiz ve bunların zihnimizde ve ruhumuzda tekrarlandıkça(farkında olsakta olmasakta) yaratmış ve yaratmakta olduğu içsel( duygu durum hali) ve dışsal olarakta davranışlara sebep olan itkisel tepkimelerdir. Linguistic ise günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin çoğunlukla far

Nlp

NLP

Nlp, her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar.Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır. NLP,1970'li yılların başında (dilbilimci) John Grinder ve (matematikci ve Gestaltterapist) Richard Bandler tarafından Amerika’da oluşturuldu. NLP, 'Konusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasındaki fark nedir?' sorusuna yanıt arama çalışmalarının ürünüdür. NLP, insan organizmasında şaşırtıcı bir bilgisayar olan,fakat insanların onu nasıl kullanabilecekleri hususunda bir bilgisinin olmadığı beyinlerini nasıl kullanılabileceğini öğretir. Etkin iletişimi, kişisel gelişimi, değişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için modeller ve stratejilerden oluşur. Bu nedenle de yönetim ve eğitim alanında sıkça kullanılmaktadır.

Nlp Nedir

NLP

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler.Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır. Nlp Kullanım Alanları; •Kendini tanıma •Kişisel gelişim •Öğrenme zorluklarını yenme •Başarı ve motivasyon •Sınav stresi ve kaygısı ile başa çıkma •Özgüven kazanma •Fobilerden kurtulma •İletişim sorunlarını çözme

Nlp Teknikleri

NLP

Bilinç dışı Zihnin Öğrenme Becerileri: Bilinç dışı zihnin çalışma yöntemlerini öğrenerek, sizi sınırlayan alışkanlıklarınızı ne şekilde öğrendiğinizi keşfedip, sizi hedeflerinize götürecek yeni alışkanlıkları hangi yollarla kazanacağınızı deneyimleyerek öğreneceksiniz. İletişim:Aileniz, arkadaşlarınız ve iş hayatınızdaki insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli derecede artacak. Aynı zamanda kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan doğruya ne şekilde etkilediğini anlayacaksınız. Duyguların Yönetimi: Duygularınızı nasıl kontrol edebileceğinizi, yönetebileceğinizi öğreneceksiniz. Geleceğinizi Şekillendirmek: İstediğiniz geleceğinizi oluşturmak adına zihninizi nasıl kullanabileceğinizi ve davranışlarınızı nasıl programlayabileceğinizi öğreneceksiniz. K

 1 2