• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Karşıyaka Scıo Terapisi ,Scıo Terapisi Karşıyaka İzmir

İzmir Karşıyaka Scıo Terapisi ,Scıo Terapisi Karşıyaka İzmir
NLP
Share on Tumblr

Sistemin Çalışma Prensipleri NASA’lı  bilim adamları tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu sistem kuantum fiziğinin, enerji ve tıbbın bilgilerine dayanmaktadır ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığınızın olabilecek en üst düzey şartlarını yakalamanıza yardımcı olur.

Biofeedback (biyolojik geri bildirim) ve biyorezonansı bir araya getiren Kuantum Biofeedback sistemi, bedenin kendini iyileştirme kapasitesini uyararak, tamamen doğal ve enerjisel yöntemlerle harekete geçirir. Tüm fiziksel ve ruhsal dengesizlikler önce kişinin enerji sisteminde başlar. Vücudumuzdaki her bir organ kendi enerjisiyle titreşir. Bu titreşim enerjisi toksinler, mikroorganizmalar vs. sonucu bozulduğunda organ fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Titreşim veya enerji terapi, hücresel düzeyde her organın kendi titreşim frekanslarını düzene koyarak çalışır ve böylece organ dengelenmeye, yenilenmeye ve iyileşmeye başlar.


Vücudumuzda yanlış giden şeylerin ilk belirtileri titreşimsel ve elektromanyetik frekansların bozulması şeklinde ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce (2 ila 7 yıl) hücrelerde bozulmuş frekansların yayılmaya başladığını gösteriyor. Bu bozulmayı tespit ederek hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi mümkün kılan yöntemler uygulanmaya başlanmıştır.

Magnetic Biorezonans nedir?

Magnetic Biorezonans, tüm dünyada, bilim adamları tarafından yüzyılın en modern stres teşhisi ve dengeleme yöntemi olarak kabul edilmiştir. İnsan bedeninin enerjetik titreşimini saptayıp yorumlayarak dengelenmesine yardım eden bir yöntemdir.

Bu amaçla kullanılan cihaza ve tekniğe SCIO Kuantum Biofeedback denir.

 SCIO cihazı kullanımı

SCIO insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı tıp cihazıdır.

Aşağıdaki analizlerin yapılmasına yardımcı olur:

 SCIO Cihazı Kullanımı

SCIO vücuttaki virüsleri, allerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

Klasik tıp yöntemlerinden farklı olarak hücre ve doku düzeyinde analiz yapar ve daha kapsamlı sonuçlar verir.

Sadece fizik beden değil, aynı zamanda enerjetik, duygusal ve spirütüel bedenleri de tarar.
Bu bilgiler vücudun ihtiyaçları, fonksiyon bozuklukları ve mevcut hasarları hakkında bize bilgi verir.

Bu bilgiler standart tıbbi testlerden farklıdır, çünkü bize vücudun enerjetik durumu hakkında bilgi verir.
SCIO, bilgisayarlardaki virüs tarayıcı programlar gibi vücudu tarar.

Vücuttaki virüsler, organ zayıflıkları, allerjiler, anomaliler ve besin hassasiyetleri gibi birçok bilgiyi tarayıp dengesizlikler hakkında bilgi verir.

SCIO röntgen, kan tahlili gibi yaygın tıbbi testlerden farklı olarak vücudun enerjetik durumu  ve bu enerjiyi hangi yöne odakladığı hakkında bilgi verir.

Bu cihaz ile kişilere aşağıdaki tedavilerin uygulanması için veriler toplanabilir:

Elektro-Akupunktur Meridyen Tedavisi: Bu iyi bilinen sistem ile SCIO, harmonik frekans tekniklerini kullanarak akupunktur meridyenlerini dengeler.

Rife Frekensları: Bu sistemde Rife frekansları kullanılarak organlar otomatik olarak uyarılır ve polarizayon bozuklukları dengelenir.

Elektro-Akupunktur Meridyen TedavisiRenk Tedavisi: Hastalara klasik renk terapisi uygular. Kişiyi en çok etkileyen renk SCIO tarafından belirlenerek hastaya klasik renk terapisi uygulanır ve böylece hastanın iyileşme kapasitesi arttırılır.

Trivektör Tedavisi: Bu metod ile vücut frekansları Mora ve Bicom cihazlarındakine benzer bir şekilde filtrelenir. Trivektör Alanı ise maksimum sağlık için dengeleme yapar.

Scalar Tedavi: Bu gelişmiş sistem insan hormon/endokrin sistemi ile çalışır. Bu tür tedavide uygulanan foton/infrared destek hastanın enerji düzeylerini arttırır.

Allerji testi ve desenzitizasyon tedavisi: Bu sistem hasta ve hekimin interaktif olarak belirli hassasiyeti olan konularda tedavinin yapılmasını sağlar.

Homeopatik Aktivasyon Tedavisi: Bu yaklaşımda hastaya bir homeopatik remedinin enerjisi verilerek vücut pozitif bir tepki verecek şekilde uyarılır.

Ayrıca; Elektro-Akupunktur yolu ile ağrı kontrolü, ağrı için TENS, NLP aracılığı ile bağımlılık tedavisi, anti aging tedavisi, yağ dokusu mobilizasyonu gibi konularda etkilidir.

SCIO NLP Terapileri

İnsan temel olarak 3’lü bir bütünden oluşur; Ruh, Zihin ve Beden. Varoluşun en temel yapısı ise düşüncedir ve görebildiğimiz her şey öncesinde sadece bir düşünce formuydu. Zihnin bu sistemdeki görevi bilinç seviyesine ulaşan her bilgiyi analiz etmek, tanımlamak ve düşünce üretmektir. Zihin beş duyu aracılığıyla topladığı bilgileri analiz ederken DNA frekans yapısı, bilinçaltı patternleri, akaşik kayıtlar ve bu yaşamımızdaki deneyimlerle edininen çekirdek inançlar gibi bazı parametrelere bağlı olarak çalışır. Hayatın bizim kontrolümüzün dışında ilerlemesine sebep olan her şey zihnimizde hakim olan bilinçaltı düşünce ve buna bağlı olarak hissedilen duyguyla doğrudan ilişkilidir. Değişim ancak bunların dönüştürülmesiyle mümkün olabilir.
 
SCIO kuantum biofeedback sistemi ile uygulanan NLP (Neuro Linguistik Programming) terapileri derin bir düzlemde stres yönetimi için danışana duygusal koçluk yapar. Kısıtlamalarımızdan, yanılsamalarımızdan ve kuruntularımızdan özgür kalmak için bize çıkış yolları sunar. Hayata seyirci değil oyuncu olarak devam etmek üzere tüm potansiyelimizle dahil olabilmek için yapmamız gerekenleri yüzeye çıkarır ve bu konuda yol almamızı sağlar.

SCIO Terapi Programları
 
   Magnetik Biyorezonans ile Biofeedback yöntemlerinin Quantum Fiziği ile harmanlanmış ve modern bilgisayar programı ile birleştirilmiş şekli olan Nobel ödüllü ileri teknoloji cihazı SCIO ile uygulanan terapiler geleceğin tıbbı niteliğindedir. Quantum Biofeedback Terapi temelini Homeopatiden alan, insanların ve maddelerin elektromanyetik titreşimlerini kullanarak etki eden, hiçbir yan etkisi olmayan, kanıtlanmış, ağrısız ve ilaçsız, non-invaziv, biyolojik bir metottur.
 
 
Kilo Verme ve Kan Şekeri Metabolizması Yönetimi
 
Kilo verme ya da kan şekeri metabolizması bozukluklarında SCIO ile uygulanan protokollerde öncelikle sindirim enzimlerinin eksiksiz analizi yapılır. Tespit edilen bozuklukların düzenlenip dengeye getirilmesi sağlanır. Seanslarda kişiye özel olarak kan şekeri metabolizmasının düzensiz oluşunun ya da fazla kilo probleminin altında yatan asıl sebep ortaya çıkarılır ve tedavi edilir. Sindirim enzimlerinin yanısıra vücuttaki tüm mineral, aminoasit, hormon, vitamin ve diğer enzimlerin metabolizmalarının durumlarındaki kronik ve akut eksikliklerin belirlenip dengelenmesi ile içten dışa doğru bir iyileşmeye ve sağlıklı kiloya kavuşmaya zemin hazırlanmış olur. Ayrıca özellikle tiroid hormonlarının dengelenmesi, pankreas, karaciğer, kalın barsak gibi detox organlarının uyarılarak dengeye getirilmesi, yağ kırmaya yönelik biorezonans ve elektro-akupunktur terapiler uygulanmaktadır.
 
Fazla kilonun vücutta depolanmasına neden olan tüm metabolik bozukluklar incelenerek kişiye yönelik spesifik çalışmalar yapılır. Terapilerde mutlaka SCIO NLP çalışmalarıyla zihinsel ve duygusal olarak da iyileşmeye destek verilmektedir. Örneğin yeme döngüsünün altında yatan duygusal nedenlerin ortaya çıkarılması ve bilinçaltındaki patternlerin (yolakların) temizlenmesinin ardından kişiye kendisi, yaşadığı çevre ve hayatla ilgili yüksek farkındalık kazandırılması çalışmaların esas amacını oluşturur.
 
Tüm çalışmaların haricinde Uygulanan elektronik HCG Diyetiyle fazla kilonun sağlıklı olarak verilmesine imkan sağlanır. HCG Hormonu vücutta gereksiz olarak depolanan yağı yakmaya yönelik bir etki gösterir. Tokluk hissi yarattığı için de dengeli beslenmeyle birlikte etkili sonuç gösterir.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Kilo verme  paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
DNA Aktivasyonu

SCIO ile yapılan uyumlama çalışmalarından en önemlisi DNA aktivasyonu ve bilinçaltı temizliğidir. Uygulanan Trivektör tedavisinin yanısıra DNA telomer tamiratı, DNA akımlarını güçlendirmek, DNA’daki 13. Kromozomun aktiflenmesi, sahip olduğumuz genler ve kromozomlar üzerindeki kırıkların onarımı gibi işlemler sayesinde duygusal, zihinsel ve ruhsal seviyelerde bütünlük sağlanır; bu genlerin taşıdığı, tüm hayatımızı yönetebilecek nitelikteki çekirdek inançları dönüştürmek mümkün hale gelir. DNA akımlarını güçlendirmek, sahip olduğumuz enerjetik bedenlerdeki blokajları da ortadan kaldırabileceği gibi mavikopya kodundaki hasarlanmış alanları da dengeler ve karmayı çözer. Ayrıca kalıtımsal yolla aktarılan, kromozomlarımızda taşıdığımız ve ileride hastalık oluşturabilecek risk faktörlerinin eliminasyonu ile sağlıklı bir gelecek için şimdiden önlem almaya olanak sağlanmış olur.
 
DNA aktivasyonu yapılmadan tüm enerjetik bedenlerdeki ve auradaki ziftler, blokajlar ve dengesizlikler yaşantımızı olumsuz yönde etkilemeye devam eden enerjiler olarak hayatımızda etkisini gösterecektir. Tüm bunlar yaşamsal tıkanıklıklara, durgunluğa, işlevsizliğe sebep olur. DNA akımları aktif edildiğinde, mavikopya (bluprint) ile bağlantı sağlanarak sevinç, memnuniyet, başarı, amaç ve bolluk, bereket gibi birçok olumlu etki tekrardan hayatımıza gelir.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. DNA Aktivasyonu paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
NLP (Neuro Linguistik Programming)

 
NLP, yani Beyin Dili Programlama yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağanüstü başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.
 
SCIO ile uygulanan NLP terapileri, spesifik olarak kişinin bilinçaltı patternlerinin (yolaklar) ve duygularının çok detaylı bir analizini yapmamıza olanak sağlar. Kişide doğuştan itibaren hafızada depolanan duygusal travmaların tespit edilip bu tabloların dönüştürülmesi sağlanır. Ayrıca kişinin üzerinde çalışacağı konular hakkında bilgilendirilmesi sonucu artan farkındalıkla, var olan blokajlar enerjetik bedenlerden temizlenmeye başlar. Böylece kişide iyileşme için gerekli zemin hazırlanmış olur.
 
SCIO nun bir biilinçaltı arabellek işlemcisi olarak kişide yaptığı değişiklik, bilinç altına gönderilen pozitif mesajlarla yeni nöron ağlarının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Böylece yeni düşünce kalıbının bilinçaltına yerleştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Tedavi sürecinde kişiden yeni sağlıklı düşünce kalıbını, olumlamalar ve NLP egzersizleriyle desteklemesi istenmektedir. Ayrıca terapilerde rebt, dbt gibi davranışçı ve bilişsel terapötik yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. Böylece kişiye artık kendisine hizmet etmeyen davranış kalıpları ve alışkanlıklardan özgür kalması için holistik bir yaklaşımla yardımcı olunmaktadır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. NLP Paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
 ANTI –AGING

Anti-aging terapilere yaşlanmaya asıl sebep olan faktörün ortaya çıkarılmasıyla başlanır. Kişinin hücre yaşlanma hızı tespit edilip altta yatan duygusal ve metabolik nedenler ortaya konulur. DNA Telomer onarımı, enzim, hormon, mineral ve aminoasit metabolizmalarının düzenlenmesi, Co-enzim Q artırımı,  gibi terapilerin yanında daha genç ve estetik bir görünüm için cilt, yüz, saç ve boyun bölgelerine spesifik olarak doku yenilenmesini sağlayan biofeedback terapiler de uygulanır.
 
SCIO ile tedavi, her maddenin sahip olduğu, o maddeye özgü, elektromanyetik titreşimler yani frekansların tedavi amaçlı kullanılması esasına dayandığı için cihazın içinde barındırdığı Bach Çiçeklerinin enerjileri, şifalı kristal taşların enerjileri, aroma terapi, esansiyel yağların enerjileri ve gençleşmek için özel olarak hazırlanmış homeopatik remedilerin enerjilerinin kişinin ihtiyacına yönelik olarak uygulanmasıyla yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. Ayrıca biofeedback ile stres azaltımı yapılarak kişinin kaliteli bir yaş-alma süreci yaşamasına zemin hazırlanmaktadır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Anti-aging paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
Zeka Güçlendirme ve Dikkat Eksikliği Tedavisi

Öğrenme Zorlukları ve Öğrenme Bozuklukları, Dikkat Eksikliği, Odaklanma sorunları, Otizm ve Disleksi gibi problemler, Hiperaktivite ve Dürtü Kontrol Bozuklukları dahil bir çok sorunun çözümünde etkin bir iyileşme gözlemlemek ve özellikle çocuk, genç ve ergenler üzerinde uygulanan zeka güçlendirme ve IQ artırımı gibi terapi protokolleri sayesinde okul ve sınav dönemlerinde başarı yakalamak Quantum Biofeedback yöntemleriyle mümkündür.
 
Terapilerde öncelikle kişinin Beyin taraması (EEG) yapıldıktan sonra beyinde hangi dalga formlarının hakim olduğu tespit edilir. Alfa, Beta, Teta ve Delta dalgarı bazında yapılan ölçümden sonra dengeleme yapılır . İnsanda öğrenmenin, odaklanmanın ve yaratıcılığın sözkonusu olduğu Alfa dalgasının baskın olması sağlanır. Ayrıca kişide spesifik olarak işlev bozukluğuna neden olan Pattern (şema) tipleri de tespit edilebilmektedir. Beyin yarımkürelerindeki dengesizlik, genel asimetri, dikkat eksikliği, epileptik formlar, darbe ya da kazalardan kaynaklanan beyin fonksiyon bozuklukları ve kişilik bozukluğu gibi patternlerin varlığı ölçülür ve bu durumların düzeltilip dengeye getirilmesi sağlanır. Beynin tam kapasite ile sağlıklı çalışmasına engel olan Besin, Vitamin, Mineral ve Aminoasit eksiklikleri tespit edilip gerekli uyaranlar yardımıyla bu eksik olan maddelerin vücuttaki emilimi artırılarak olması gereken seviyeye getirilmesi için kişi uyumlanır.
 
Özellikle Dikkat Eksikliği, Odaklanma Problemleri, Hiperaktivite ve Dürtü Kontrol Bozuklukları gibi sorunların yaşanmasına neden olan duygusal sebepler de tespit edilerek tam bir iyileşme için bilinçaltı çalışmaları da tedavi süresi boyunca uygulanmaktadır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Superlearning Zeka Güçlendirme ve Dikkat Eksikliği Tedavisi paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ilk seanstan itibaren gelişme göstermeye başlanılarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
Allerji Tedavisi

Vücudun aşırı duyarlı olduğu her türlü maddenin tespit edilmesinin ardından, spesifik olarak bu maddelere karşı hassasiyetin giderilmesi için desensitizasyon çalışmaları yapılır. Ayrıca duygusal ve mental seviyelerde de temizlik yapılmaktadır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Allerji Tedavisi paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
Besin Hassasiyet Desensitizasyonu
 
Günümüzde işlenmiş gıda ve ürün pazarının yaygınlaşıp etki alanının genişlemesiyle birlikte doğal beslenmenin yerini alan hazır ya da işlenmiş gıda tüketimi son derece artmıştır. Organik gıda üretimi yapan bazı firmaların haricinde çoğu yiyeceğin ve tüketim ürününün gittikçe doğallıktan uzaklaştığını gözlemlemek mümkündür. Bu nedenle son zamanlarda toplumda besinlere karşı hassasiyet ve gıda intoleransı gibi çeşitli metabolik rahatsızlıklara eskiye oranla daha sık rastlanmaktadır.
 
Sindirim metabolizmasını dengelemek, allerji ya da hassasiyetimizin olduğu tüm besinleri ortaya çıkarıp bu gıdalara karşı aşırı duyarlılığı ortadan kaldırabilmek için SCIO ile kişiye özel desensitizasyon çalışmaları yapılmaktadır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Besin Hassasiyeti Desensitizasyonu paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
BağımlıklıklarVE Sİigara Bırakma
 
Bağımlılıklardan kurtulmak, tüm zararlı davranış kalıplarını ve alışkanlıkları bırakmak ve tam bir iyileşme sağlamak ancak holistik (bütüncül) bir yaklaşımla mümkün olabilir. Çünkü bağımlılıklar ancak fiziksel, zihinsel ve duygusal yönlerden ayrı ayrı ele alınarak ve neden-sonuc ilişkisi içerisinde değerlendirilerek bilişsel olarak tedavi edilebilir. Ayrıca içsel ve çevresel tüm stres faktörlerinin azaltılması da sağlanmalıdır.
 
Bağımlılık konusunda kalıcı bir çözüm elde edebilmek için amaçlanan nokta, değişime ve dönüşüme niyetli kişiye quantum prensiplerinin ve düşünce gücüyle hayatını yönlendirebileceğinin öğretilmesidir.Kişiye zarar vediği tespit edilen duygu ve düşünce formlarının farkındalık düzeyine getirildikten sonra değiştirilmesi esastır. SCIO nun biilinçaltı arabellek işlemcisi olarak kişide yaptığı değişiklik, bilinç altına gönderilen pozitif mesajlarla yeni nöron ağlarının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Böylece yeni düşünce kalıbının bilinçaltına yerleştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Tedavi sürecinde kişiden yeni sağlıklı düşünce kalıbını olumlamalar ve NLP egzersizleriyle de desteklemesi istenmektedir. Ayrıca uygulanan dbt, cbt, rebt gibi davranışçı ve bilişsel sözlü terapilerle, kişiye artık kendisine hizmet etmeyen davranış kalıpları ve alışkanlıklardan özgür kalması için holistik bir yaklaşımla yardımcı olunmaktadır.
 
Örneğin sigarayı bırakmaya karar vermiş kişilere vücutta sigaraya karşı allersode yaratmanın yanısıra bağımlılık terapisi, bilinçaltı bağımlılık patterninin tespiti ve tedavisi, elektro akupunktur ile spesifik olarak organlara yönelik dejenerasyon ve metabolik onarım çalışmaları ve  biyorezonans ile stres azaltma terapileri birlikte uygulanarak iyileşme gözlemlemek mümkündür.

SCIO ile tedavi temelini homeopatiden aldığı için her maddenin sahip olduğu, o maddeye özgü, elektromanyetik titreşimler yani frekans kalıpları tespit edilip kişiye terapi amaçlı verilebilmektedir. Sigaraya karşı allersode yaratmak için ilk seansta kişiden son bir sigara içip, izmarit kısmını cam bir tüp içerisine koyması istenir. SCIO’nun maddelerin frekans kalıplarını tespit etmek için kullanılan paneline kişinin içtiği son sigara ile tükürük örneği yerleştirilir. Bu tükürük örneğinden ve sigara izmaritinden, “kişiye özel” nikotin elektromanyetik frekans kalıbı çıkarılır. Tespit edilen bu frekans kalıbı ters çevrilip 64 kat artırıldıktan sonra suya yüklenerek (homeopatik remedi hazırlayarak) ya da elektrotlar ve manyetik minder aracılığıyla vücuda geri verilerek vücutta allersode yaratılmış olur. Seans sonrasında kişinin bünyesi sigarayı yabancı bir madde gibi algılamaya ve sigarayla daha önce hiç tanışmamış gibi davranmaya başlar. Baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü ve sinirlilik gibi nikotin yoksunluğu belirtileri ortaya çıkmaz. Vücut sigarayı yabancı bir madde olarak algılayacağı için hızla bu maddeden kurtulmaya çalışır.
 
Seanslar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Sigara Bırakma Paketi 7-10 günde bir seans uygulanarak ortalama 3 aylık süreç içerisinde tamamlanır.
 
 
Yaşadığımız evrenin asla kendini tekrar etmeyen, her AN sonsuza doğru genişleyen, iç içe geçmiş bir fraktallar bütünü olduğunu biliyoruz. İnsanı da mikrokozmoz olarak bütünün hem bir parçası hem de küçük bir kopyası gibi varsayabiliriz.
 
İnsan temel olarak 3’lü bir bütünden oluşur; Ruh, Zihin ve Beden. Varoluşun en temel yapısı ise düşüncedir ve görebildiğimiz her şey öncesinde sadece bir düşünce formuydu. Zihnin bu sistemdeki görevi bilinç seviyesine ulaşan her bilgiyi analiz etmek, tanımlamak ve düşünce üretmektir. Zihin beş duyu aracılığıyla topladığı bilgileri analiz ederken DNA frekans yapısı, bilinçaltı patternleri, akaşik kayıtlar ve bu yaşamımızdaki deneyimlerle edinilen çekirdek inançlar gibi bazı parametrelere bağlı olarak çalışır. Hayatın bizim kontrolümüzün dışında ilerlemesine sebep olan her şey zihnimizde hakim olan bilinçaltı düşünce ve buna bağlı olarak hissedilen duyguyla doğrudan ilişkilidir.  Çünkü dışarıda olan herşey -hastalıklar dahil- içte olanın sadece bir yansımasıdır. Değişim ancak bunların dönüştürülmesiyle mümkün olabilir.
 
SCIO kuantum biofeedback sistemi ile uygulanan NLP (Neuro Linguistik Programming) terapileri derin bir düzlemde stres yönetimi için danışana duygusal koçluk yapar. Kısıtlamalarımızdan, yanılsamalarımızdan ve kuruntularımızdan özgür kalmak için bize çıkış yolları sunar. Hayata seyirci değil oyuncu olarak devam etmek üzere tüm potansiyelimizle dahil olabilmek için yapmamız gerekenleri yüzeye çıkarır ve bu konuda yol almamızı sağlar.
 
Dünyada karşılaştığınız her şeyin bir kaynağı vardır ve bu kaynak düşüncelerinizdedir. Eğer istediğiniz sonuçlara ulaşmak istiyorsanız, düşüncelerinizi kontrol etmeye başlamalısınız çünkü düşündüğünüz her şey bir enerjidir ve bir rezonans alanı oluşturur. Düşünce formları, titreşimsel seviyede insanın aurasını oluşturan enerjetik bedenleri meydana getirmektedir. Yani sahip olduğumuz enerji bedenler, düşünce ve duygu durumumuzun sahip olduğu frekanslardan oluşur. Korku, kaygı, eleştiri, suçluluk, öfke, pişmanlık ve utanç gibi negatif duygu durumları içinde hissettiğimiz zamanlarda yaydığımız titreşim devam ettiği sürece, çekim yasası bize sonrasında dönüp dolaşıp bu olumsuz duyguları yaşatacak olan olay, durum, kişi vb şeyleri hayatımıza getirecektir. Unutulmamalı ki Evren insana ne istediğini değil, ne ise onu verir. Para parayı çeker, fakire dua etmekle para gitmez gibi sözlerle anlatılmak istenilen şey; arzulanan herhangi bir şeyi içten içe haketmediğini bilerek, yokluk bilinciyle dışarıdan istemenin asla birşeyi değiştirmeyeceği, ancak özgür iradeyle yapılan seçimlerin sonucunun yaşanacağıdır. Dış dünyanızda değiştirmek istediğiniz her şeyi düşünce gücünüzle değiştirebilirsiniz. Evren ve içinde var olmuş tüm enerjiler olarak tıpkı bir radyo istasyonu gibi sürekli ‘yayın’ halindeyiz. Rezonans alanımızı durmaksızın pozitif ve negatif düşüncelerimizle ve duygularımızla programlıyoruz. İstek ve amaçlarınızla, korku ve endişelerinizle yaratmakta olduğunuz titreşim ve rezonans alanlarınız sizinle aynı titreşimde olanları size çeker. Benzer her zaman benzeri çeker, evrenin temel yasalarından biridir bu... Hayatımızın bir bütün olarak, amaç ve hayallerimiz doğrultusunda, genişleyerek ilerlemesini devam ettirebilmek için öncelikle sahip olduğumuz düşünceleri iyi yönetebilmek üzerinde çalışma yapmamız gerekmektedir.
 
NLP insan zihnini ve düşünce kalıplarını yeniden programlamak için faydalanılan, bilimsel bir yöntemdir. Hastalıklar gibi çeşitli semptomların ana kaynağı strestir. Stres yaratan faktörlerin ise çekirdek inançlarımızdan kaynaklandığını yani "şey"lere olan bireysel bakış açımız, algılama ve değerlendirme biçimimizle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Vücutta yolunda gitmeyen bir takım durumlar ve dengesizlikler, semptomlar şeklinde belirti verir ve bunlar daha derinlerde, duygusal ve mental seviyelerde çözülmesi gereken bir problemin kendini gösterme biçimidir. Bu sebeple iyileşme süreci zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel seviyelerde bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hücrelerimiz zihnin her talimatını yerine getirmektedir yani bizim sözümüzü dinlemektedir. Bu yüzden herkesin sahip olduğu beden üzerinde kusursuz bir yönetici konumuna gelmesi son derece önemlidir. Bir şeyi 40 defa tekrar edersek bu düşünceyi gerçekleştirme olasılığını artırdığımızı atalarımız biliyordu. Bunun nörofizyolojik açıklaması da aynı şekildedir. Beynimizi bir uydu alıcısı ya da kablosuz modem gibi düşünürsek, kuantumun sonsuz olasılıklar denizinden hayatımıza çektiğimiz gerçeklik, yaptığımız yayın kalitesine ve hangi hissi etrafımıza yaydığımıza bağlıdır. Böylece beyinde bilinçli olarak oluşturulan yeni sinir ağı hücreleri sayesinde yeni düşünce kalıplarının hayatımıza getireceği olumlu etkiler büyüyerek genişleyen bir döngü olarak sürüp gidecektir. Günümüzde bu tip  çalışmaları tamamlayıcı ve destekleyici olarak bilinçaltı arabellek işlemcisi olarak çalışan cihazlarla beyinde yeni sinir ağı hücreleri üretimini hızlandırmak mümkün hale gelmiştir.
 
Bireysel bütünlük, özgürlük ve mutluluğa ulaşmak için yapılması gereken aslında oldukça basit! İstemediğimiz şeyleri düşünüp onlara odaklanmayı bırakmak, affedici olmak, hayatın akışında herşeyin mümkün olduğunu hatırlamak, sınırları çizenin, limitleri koyanın sadece bizim zihnimizdeki düşünüş biçimimiz olduğunu bilmek, kendimizin ve bütünün hayrına olanı dikkatle seçmemiz gerektiğini unutmamak... Dış dünyanızda değiştirmek istediğiniz her şeyi düşünce gücünüzle değiştirebilirsiniz. Sevgi dolu hissettiğiniz anlarda yaptığınız yayının gücü o kadar büyüktür ki bu frekanstayken niyetlerinizi evrene salmanız durumunda nasıl hızla gerçekleştiğini göreceksiniz. İçinizdeki yaratıcı gücü hatırlayın ve onu bilinçli olarak kendi iyiliğiniz için ve diğer insanların iyiliği ve bütünün hayrı için kullanın...

Basitçe Kuantum Biofeedback sistemi insanlarda ortaya çıkan enerjisel dengesizlikleri, stresi ve dolayısıyla oluşan sağlık sorunlarını dengelemede destek ve tamamlayıcı olan ileri teknoloji ile çalışan bir bütünsel dengeleme ve uyumlanma cihazıdır.

Saygın Coaching & Consulting ALSANCAK -GENEL MERKEZ İZMİR

Kıbrıs Şehitleri CAD No: 30 EBRU APARTMANI Daire: 11 Alsancak - İzmir

Tel: 0232 4225954 Cep:0 535 6673224

Saygın C & C İZMİR Karşıyaka

Adres : 1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR

TeL : 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65

scıo izmir karşıyaka,izmir karşıyaka scio,izmir karşıyaka scio cihazı, scio cihazı izmir karşıyaka ,izmir karşıyaka scio terapi, scio terapi izmir karşıyaka, scio cihazı fiyatı, scio terapi nedir ile ilgili tüm bilgileri buradan takip edebilirisiniz.

*Paylaştığımız hiçbir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır. Web sayfamızda ve e-postalar ile verilen bilgiler ve merkezimizde sunduğumuz çalışmalar bilgilendirme amaçlı olup; tıbbi danışmanlık yerine geçmez. Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren durumda lütfen bir tıp doktoruna veya resmi yetkili bir uzmana danışınız.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
İzmir Karşıyaka Scıo Terapisi ,Scıo Terapisi Karşıyaka İzmir başlıklı  tarafından yazılan yazı 7426 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu