• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Etkili İletişim Becerileri

Etkili İletişim Becerileri Programı

İletişim nedir? İletişim kurmak demek aslında ne demektir? Zihinsel kodlamalar nasıl olur? Bu kodlamaların çözülmesi hayatımızda neyi değiştirir? Gerçekçilik haritalarımızı nasıl çözebiliriz? Başkalarının haritaları ile nasıl eşleştirebiliriz? 

Etkili İletişim Becerileri Programı Neler Kazandırır

Feedback nedir?

İletişimde hedef nedir? Nasıl hedef konulabilir?

Bilinç- bilinçaltı ilişkisi ve etkileri

Mantıksal düzeyler ve bilinçaltı olgusu.

İletişim- fizyoloji ilişkisi.

Problemleri anlama kavrama ve çözüm için düzey değiştirme.

Uyum gerçekten ne demektir? Nasıl yapılır?

Uyum iletişimde ne kadar etkilidir?

Kişileri etkilemede beden dili uygulamaları.

Karşıdakilerin bedeni aslında neler anlatıyor?

Kişileri analiz etme yöntemleri.

Gözlerin dili.

Temsil sistemleri ve beyin kodları.

Kalibrasyon ve ileri analiz yöntemleri.

Ses tonu ve biçimi

Sözcüklerin deneyimli ifadeleri

Derin yapıyı çözme

Cümleler aslında ne anlatıyor? 

Derin yapıyı ve düzey yapıyı ayırma

Meta model ile kişileri doğru ve net anlama

Ayak uydurma ve yönlendirme nasıl olur?

Profesyonel soru sorma yöntemleri

Öğrenme tarzları.

Düşünmenin fizyolojisi

Göz erişim ipuçları

Algılama, zihinsel filtreler ve etkileri

Önyargı oluşturma ve önyargıları yok etme

Etkili İletişim Becerileri Programının Amacı

Programın amacı; Kurum içi iletişimin önemini kavramak ve kavratmak, iletişim sürecini anlamak, Etkin dinleme tekniklerini öğrenmek, Algılama farklarını öğretmektir. Vücut dili, Tutum, tavır ve davranışları anlamaktır. Çatışma Yönetimi, Uygulamalar ve Davranış değiştirmenin iletişimdeki etkilerini öğretebilmek hedeftir. 

Etkili İletişim Becerileri Programının Türü

Bireysel Gelişim hizmet programıdır.

Etkili İletişim Becerileri Programına Kimler Katılabilir?

İnsanlarla olan iletişimlerini geliştirmek, en başta kendini ve sevdiklerini daha iyi anlamak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

Etkili İletişim Becerileri Programının Süresi

Etkili İletişim Becerileri programı; bireysel olarak uygulanmaktadır. Süresi 6 saattir.

Etkili İletişim Becerileri Programının Süreci

Öncelikle katılımcılar, ön görüşmeye alınır. İhtiyaçlar değerlendirilerek hedefler doğrultusunda program şekillendirilir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun