• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Diksiyon Eğitimi

İzmir Diksiyon Eğitimi

Diksiyon en basit tanımıyla, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan öğelerin yerli yerinde kullanılmasına diksiyon sanatı adı verilir. 

Diksiyonun daha geniş bir tanımla, güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla (sesin uyumu, Vurgu, ton, tonlama, durak, üslûp, jest ve mimikler, tavır vb.) uyumlu bir biçimde kullanabilme sanatına diksiyon denir. Diksiyon, anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır.

Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında temel bilgilere sahip olmak; dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telâffuz edebilmek, kelimeleri doğru seçip yerli yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır.

İzmir Diksiyon Eğitimi neler kazandırır

Doğru nefes almayı

İletişim tekniklerini kullanmayı

Sesi doğru kullanmayı

Okumayı bir araç olarak kullanmayı

Doğru iletişim kurmayı

Etkili ve anlaşılır konuşmayı

Doğru anlaşılmayı

Vurgu ve tonlamaları kullanmayı

Jest ve mimikleri doğru kullanmayı

İzmir Diksiyon Eğitiminin Amacı

Programın amacı; anlamlı ve anlaşılır konuşmayı; doğru iletişim kurmayı; güzel ve etkili konuşmayı kazandırmaktır. İletişimlerde istenilen sonuçların alınmasını sağlamaktır. Telaffuz edemediği kelimeler nedeniyle yabancılık çeken veya insanların alay konusu olmaktan çekinen kişileri bu dertlerinden kurtarmaktır.  

İzmir Diksiyon Eğitiminin Türü

Bireysel gelişim hizmet programıdır.

İzmir Diksiyon Eğitimine Kimler Katılabilir?

Diksiyon programına, iletişim sorunları yaşayan; etkili ve güzel konuşmak isteyen; alay konusu olmaktan çekinerek susmayı tercih eden, ancak artık konuşma zamanım geldi diyen; daha akıcı ve anlaşılır konuşmak isteyen; etrafındaki insanların dikkatini ve ilgisini üzerinde toplamak isteyen herkes bu programa katılabilir. 

İzmir Diksiyon Eğitiminin Süresi

Diksiyon programı; bireysel olarak veya grup çalışmaları olarak uygulanmaktadır. Süresi 12 saattir. Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterlidir. 

İzmir Diksiyon Eğitiminin Süreci

Öncelikle katılımcılar, ön görüşmeye alınır. Program %25 teorik, %75 pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Katılımcıların bireysel istek ve ihtiyaçları ön plana alınarak program bireyselleştirilir. 

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun