• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu Sertifika Programının Kapsamı

Zamanını en mükemmel yöneten, en doğru kararları veren, en mutlu yaşamı yaşayan, en mükemmel düşünen, her şeyden anlayan (sanat, politika, müzik, spor, siyaset vb.) vs… Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya da olmalı mı? Sonuçta koçluk sisteminde iletişim eşitlik temeli üzerinde kurulmuştur. Koçluk yapan ve koçluk alan (“danışan” kelimesi özellikle kullanılmamaktadır. Çünkü danışmak fiilinin özünde eşit bir yapılandırma yoktur.) kişiler özel ve kamusal alandaki statüleri ne olursa olsun koçluk görüşmesi sırasında eşit bir platformda buluşmuşlardır. Dolayısıyla koçun mükemmel bir yaşam yaşıyor olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Koçluk sistemi, doğru yapılandırıldığında bu çağın insanları için güzel olanaklar yaratmaktadır. Bu kadar yoğun bilgi bombardımanının, karmaşanın, değişkenliğin, hızın, stresin, baskının yaşandığı günümüz toplumunda kişiler; dış seslerden o kadar etkileniyorlar ki kendi iç seslerini duymalarına ve yollarını bulmalarına fırsat kalmıyor. İşte “koçluk” bu karmaşanın ortasında yolunu arayan bugünün insanlarına yönelik bir destek mekanizması olarak işlev görüyor. İnsanı hafifletiyor, umutlandırıyor, mutlandırıyor, netleştiriyor, değiştiriyor, cesaretlendiriyor ve harekete geçiriyor.

Koçluk becerilerini geliştirmiş kişiler için, Kariyer alanında devam etmek isteyenlere yönelik ileri düzey koçluk becerilerini içerir. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

İlk olarak bireylerin olasılıklarla dolu olan yaşamlarında ulaşmak istedikleri hedefler belirlenir;

Bireysel isteklerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

Dayatma; fikir verme ve ortaya çıkarma arasındaki fark;

Doğru karar vermek ve uygulamaya geçme yöntemleri;

Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

Ne yapmak istediğine karar verebilmek;

Yeni beceriler öğrenerek;

Daha dengeli bir yaşam sürerek;

Öğrenmeye ve uyum sağlamaya açık olmak;

Hayatın anlamını ve amacımızı keşfederek;

Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

Doğru ve hızlı kararlar alarak;

Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programı Neler Kazandırır

Hayatına yön vermeyi;

Vizyon, misyon ve hedefleri tanımlamayı;

Bu hedeflere ulaşmak için gerekli beceriler geliştirmeyi;

Gereken koşulları oluşturmayı;

Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmeyi;

Verimli bir çalışma hayatı sürdürebilmeyi;

Çalışma ortamını huzurlu ve mutlu kılmayı;

Özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki dengeyi sağlamayı;

Öz disiplin sağlamayı;

Kaynaklarını daha etkin kullanmayı;

Potansiyelinizi keşfetmeyi;

Güçlü gözlemler yapmayı;

Kuruma fark katmayı;

Dengeye ve doyuma ulaşmayı ve ulaştırmayı;

Kontrolü elinize alma becerileri kazandırır. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; Katılımcıların, kariyer kavramının farklı yönleriyle karşılaşarak, kişilere kariyer seçimleri ve hedefleri doğrultusunda destek vermenin inceliklerini keşfetmektir. Doğru kariyer planlaması yapabilecek kişiler yetiştirerek iş hayatından mutlu ve üretken insanların bulunduğu bir toplum oluşturabilmektir. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programının Türü

Bir tür koçluk sertifika programıdır. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programının Süresi

Program süresi 50 saattir. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Kariyer değişikliği yapıp, kendi gibi kariyerinde mutlu olmayan insanların, istedikleri, mutlulukla çalışabilecekleri işler bulmasına yardımcı olmak isteyen; insan ilişkileri iyi; iyi gözlem yapabilen; en önemlisi de değişime açık herkes uzmanlarımızca uygun bulunduğu takdir de bu programa katılabilir. 

Kariyer Koçluğu Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Master koçları ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Kariyer Koçluğu Sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun