• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programın Kapsamı

Öğrenci koçluğu; aynı anda bir çok hedefe birden ulaşması beklenen öğrencilerin sorularına cevap bulabilecekleri; motivasyon, iletişim ve konsantrasyonun gücünü fark edebilecekleri; güçlü yanlarını keşfedip öğrenme sürecinde önlerine çıkan engelleri aşabilecekleri;  hedef odaklı çalışmayı öğrenip bütünsel tekniklerle hayatlarında çığır açabildikleri bir çalışmadır. Öğrenci koçluğu sertifika programının kapsamı, öğrencilere bu doğrultuda destek olabilecek koçun bütünsel tekniklerle donatılmasını ve öğrencileri en iyi şekilde anlayabilecek ve öğrencilerin kendilerini bulmalarına yardımcı olabilecek bir rehber haline gelmelerini sağlayabilmektir.     

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Çalışma başlangıcında önce misyon ve vizyon belirleyerek; 

Çalışmanın başarıya ulaşmasında tekniklerin önemi fark ederek; 

Başarılı insanların stratejilerini modelleyerek;

Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

Dikkat eksikliğini ortadan kaldırma stratejileri üzerinde çalışarak;

Zamanı etkin kullanarak;

Doğru ve hızlı kararlar alarak;

Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

Beynini daha etkin kullanma yöntemlerini öğrenerek;

Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile;

Konsantrasyon gücünü devamlı arttırarak öğreneceksiniz. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programı Neler Kazandırır

Çalışma isteği, hırs ve kararlılık kazandırma;

Daha etkin düzeyde ders çalışma teknikleri öğretebilme;

Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşıma;

Başarıya ve hedefe odaklama;

Öğrencilere doğru, hızlı ve güvenli kararlar aldırma;

Daha etkili ve verimli çalıştırma;

Zamanı etkin kullandırma;

İç disiplini ve motivasyonunu artırma;

Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme;

Uygulamalarla olumsuz durumlardan kurtarma;

Öğrenciye öğrenmeyi öğretme;

Sihirli iletişim kurma yöntemlerini öğretme;

Öğrenciye ve aileye ihtiyaç analizi yapabilme;

Öğrencilerinin her türlü davranışını okuyabilme;

Duygusal alt yapının nelerden kaynaklandığını ortaya çıkarma;

Hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak gerekli değişimleri öğrencinin gerçekleştirebilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapabilme;

Öğrencinin öğrenme stratejilerini ortaya çıkarma ve bu stratejileri tüm eğitim süreçlerine uyarlama;

Öğrencinin geçmişten süre gelmiş istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabilme;

Öğrenciyle birlikte öğrencide istenilen sonuçların alınabilmesi adına ebeveynlere de koçluk ve danışmanlık yapabilme;

Ebeveynleri nasıl, ne zaman ve ne şekilde yönlendirebilme;

Öğrencinin gelişimini aileye ve okula raporlama becerileri kazanacaklar. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; öğrenci koçlarının öğrencinin hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yollarını öğretebilmesi; öğrenciyi etkin bir öğrenici olarak şekillendirebilmesi; sınavlara stressiz girebilmesini sağlayabilmesi; öğrencinin okul hayatı ve özel hayatı arasındaki dengeyi kurabilmesine yardımcı olması; öğrencinin potansiyelini keşfetmesini ve zihinsel performansını mükemmele ulaştırabilmesini sağlayabilmektir. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu )Sertifika Programının Türü

Bir tür koçluk sertifika programıdır. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu )Sertifika Programının Süresi

Program süresi 70 saattir. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Öğrencilerle çalışabileceğini düşünen; öğrenmeye açık; gelişmeyi ve değişmeyi öncelikle kabul edebilen; öğrendiklerini uygulayabilen herkes katılabilir. İş adamları; öğretmenler; ebeveynler; rehberlik uzmanları; ev hanımları; emekliler; yaşı ve öğrenim durumu ne olursa olsun, istekli olan ve yapabileceğini düşünen ve uzmanlarımız tarafından yeterlilik konusunda onay alan herkes bu çalışmaya katılabilir. 

Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Master koçları ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Öğrenci Mentörlüğü (Koçluğu) Sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun