• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Satış Koçluğu

Satış Koçluğu Sertifika Programının Kapsamı

Daima durmaksızın satınız. Bunun için de satış sanatını bilmiyorsanız hemen öğreniniz. Zira, satmak artık bir sanat bir ilim haline gelmiştir. Dünyadaki tüm iş adamlarına buradan şu kelimeler ile seslenmek istiyorum. Satınız, daima satınız, hep satınız. Satmak günümüzde yepyeni bir ilimdir. Bu yüzden her ilim gibi usulleri, esasları, şekilleri, şubeleri, özellikleri vardır. Bu inkar edilemeyecek kadar açıktır. Satış pazarlama ile ortaya çıkar, yoksa önceden var olan bir şey değildir.

Bugün iş dünyasındaki hemen hemen herkes iki çeşit liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanıyordu. Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye dayanıyor. Yeni liderliğin asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek. Bunun için de koçluk, yani herhangi bir şirkette olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne yazık ki bu, nedense müdürlerin pek çoğunun yoksun olduğu, pek azının edindiği bir beceri. İşte bu kitap, bir satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıra dışılığa geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak başkalarını bir satış koçuna nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Bu kitap, kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterir.

Satış Koçluğu Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

İlk olarak bireylerin olasılıklarla dolu olan yaşamlarında ulaşmak istedikleri hedefler belirlenir;

Bireysel isteklerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

Dayatma; fikir verme ve ortaya çıkarma arasındaki fark;

Doğru karar vermek ve uygulamaya geçme yöntemleri;

Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

Ne yapmak istediğine karar verebilmek;

Yeni beceriler öğrenerek;

Daha dengeli bir yaşam sürerek;

Öğrenmeye ve uyum sağlamaya açık olmak;

Hayatın anlamını ve amacımızı keşfederek;

Yeni satış teknikleri öğrenerek;

İkna teknikleri öğrenerek

Etkili iletişim teknikleri öğrenerek;

Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

Doğru ve hızlı kararlar alarak;

Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz. 

Satış Koçluğu Sertifika Programı Neler Kazandırır

Hayatına yön vermeyi;

Vizyon, misyon ve hedefleri tanımlamayı;

Bu hedeflere ulaşmak için gerekli beceriler geliştirmeyi;

Gereken koşulları oluşturmayı;

Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmeyi;

Verimli bir çalışma hayatı sürdürebilmeyi;

Çalışma ortamını huzurlu ve mutlu kılmayı;

Özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki dengeyi sağlamayı;

Öz disiplin sağlamayı;

Kaynaklarını daha etkin kullanmayı;

Potansiyelinizi keşfetmeyi;

Güçlü gözlemler yapmayı;

Kontrolü elinize alma becerileri kazandırır. 

Modern satış yöntemlerini öğrenecekler,

Pazarlama ve satış stratejilerini  yeniden belirleyecekler,

Rekabet analizi yaparak pazar payının artırılması tekniklerini kullanacaklar,

Değişen pazar, rekabet ve müşteri özelliklerini kavrayacaklar,

Pazarlama stratejilerini belirleyerek; kendi  pazarlama karmalarını oluşturacaklar,

Müşteri bulma ve izleme tekniklerini kullanacaklar,

Müşteri davranışlarının analizini yapacaklar,

Satış danışmanlığı becerilerini geliştirerek, satış sürecini daha etkin tamamlayacaklar,

Satış sonrası müşteri izleme etkinliklerini planlayacaklar

Müşteri ihtiyaçlarını belirleyecekler,

Satış aşamalarını planlayacaklardır.

Satış Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; Katılımcıların, ikna edici, etkili konuşma stratejileri edinerek satış tirajlarını en üst düzeye çıkarabilmelerine; iyi satıcı olmalarına yardımcı olabilmektir. Kişinin müşteriyi doğru analiz edip; onunla uyum kurması ve en iyi şekilde ona vermek istediği bilgiyi vererek; malını satabilmesini kolaylaştırmaktır. Beden dilini kullanma ve empatik düşünme yeteneklerini geliştireceklerdir. 

Satış Koçluğu Sertifika Programının Türü

Bir tür koçluk sertifika programıdır. 

Satış Koçluğu Sertifika Programının Süresi

Program süresi 40 saattir. 

Satış Koçluğu Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Kariyerinde değişiklik yapıp insanlara yardım etmeyi görev edinebilecek; değişime açık; satıcılarla çalışmayı seven; etkili konuşmayı ve ikna etmeyi görev edinen herkes uzmanlarımızca uygun bulunduğu takdir de bu programa katılabilir. 

Satış Koçluğu Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Master koçları ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Satış Koçluğu Sertifikası verilecektir.


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun