• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yaşam Koçluğu

 Yaşam Koçluğu Sertifika Programın Kapsamı

 “Coach” kelime anlamıyla, insanları bir yerden başka bir yere taşıyan araç, araba’dır. Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında 1985 yıllarında Dr. Dick Borough tarafından kullanıldı. Hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etkili sonuçlar elde etmesidir. Yaşam koçluğu, daha kaliteli hayatlar yaşamak isteyen bireylerin pusulasıdır.
Yaşam Koçu, koçluk sürecini yaşama dair en üst düzeyde nasıl uygulayabileceğini ve danışanların yaşamlarına bu gelişim sürecini nasıl aktarabileceklerini uygulamalarla öğreten koçtur. Yaşam koçu, danışanın kendi hayatını kendi kontrolü altına alması ve istediği hayatı yaşayabilmesini sağlayan kişidir.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz


•    İlk olarak bireylerin olasılıklarla dolu olan yaşamlarında ulaşmak istedikleri duygu, durum veya sonuçları belirleyerek;

•    Bireysel isteklerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

•    Sorumlulukları gerçekleştirerek;

•    Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

•    Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

•    Zamanı etkin kullanarak;

•    Doğru ve hızlı kararlar alarak;

•    Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

•    Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

•    Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

•    Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı Neler Kazandırır


•    Kendi yaşamının lideri olmayı;

•    Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlamayı;

•    Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri;

•    Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmeyi;

•    Verimli bir yaşam sürmeyi;

•    Çevre ile ilişkileri olumlu yönde geliştirmeyi;

•    Özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki dengeyi sağlamayı;

•    Ertelemeyi bırakıp, eyleme geçmeyi;

•    Öz disiplin sağlamayı;

•    Kaynaklarını daha etkin kullanmayı;

•    Yaşamı keşfetmeyi;

•    Yaşamla uyum sağlamayı;

•    Yaşamı yeniden çerçevelemeyi;

•    Güçlü gözlemler yapmayı;

•    Yaşamı yapılandırmayı;

•    Yaşama farkındalık katmayı;

•    Güçlü yanları ortaya çıkarmayı

•    Dengeye ve doyuma ulaşmayı ve ulaştırmayı;

•    Yaşama huzur, mutluluk ve tutku eklemeyi;

•    Yaşamdaki değişimleri geleceğe uyarlamayı;

•    Yaşamın kontrolünü elinize alma becerileri kazandırır.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Amacı

    Programın amacı; işinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengelemek ve yaşamlarına anlam kazandırmaktır. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Bireylerin, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirleyebilmek, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre edebilmektir.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Türü

    Bir tür koçluk sertifika programıdır.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Süresi

    Program süresi 70 saattir.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programına Kimler Katılabilir

    “Hayattaki asıl isteğim birinin ne yapabileceğimi fark ettirmesidir” düşüncesinde olan herkes; yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes; öğrenciler, doktorlar, avukatlar, ev hanımları, mükemmel bir yaşama sahip olma şansı olduğuna birazcık bile olsa inanan, istediği yaşamı yaratmada, en güzel düşlerini gerçekleştirmede kararlı herkes; değişime açık insanlara yardımcı olabileceğinize inanan herkes; koçlarımız tarafında yeterli bulundukları taktirde programa katılabilir.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Süreci

1.    Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.    Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.    Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Master koçları ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.    Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.    Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

6.    Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır.

7.    Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır.

8.    Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Yaşam Koçluğu Sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun