• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Diploma Eğitimi

Nlp Diploma Sertifika Programın Kapsamı

NLP DİPLOMA Programı;  Kendini tanıma, farkındalık ve değişimin ilk adımı niteliğindeki NLP giriş eğitimidir. NLP'nin sihirli dünyası için heyecanlı bir giriş olacaktır.

Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştiririz ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

Nlp Diploma Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. 

Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. 

NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. 

Merak ve macera duyguları tarafından biçimlendirilmiştir. 

Hayata, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar. 

Öğrenmeyi etkin kılar. 

İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve nelerin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.

NLP istenen sonuçları gerçekleştirecek düşünceleri sistemleri ve teknikleri sunar. 

NLP kişinin algılarını ve bilgilerini arzu edilen harika kendilerine ulaşmak için organize eder.

NLP'yi oluşturan birçok çalışma, uzun süren araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur.

Beynimizi etkin ve bilinçli bir biçimde kullanamıyoruz. 

İnsanların çoğu beyinlerinin esiridir. 

Nlp Diploma Sertifika Programı Neler Kazandırır

Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. 

NLP yöntemlerini öğrenmeyi sağlar. 

NLP davranış biçimlerini öğrenmenize yardımcı olur.

NLP teknolojileri öğrenmenize yardımcı olur.

NLP bilimini fark etmenizi sağlar. 

Mükemmeli yakalamış, konusunda dahi insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık kazanır. 

Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız.

Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız.

Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.

Nlp Diploma Sertifika Programının Amacı

NLP diploma sertifika programının temel amacı, NLP Practitioner eğitiminin temel taşlarını oluşturmaktadır ve NLP'nin teknik ve metotları ile tanışmanızı sağlamaktır.

Nlp Diploma Sertifika Programının Türü

Bir tür NLP sertifika programıdır. 

Nlp Diploma Sertifika Programının Süresi

Program süresi 20 saattir. 

Nlp Diploma Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Kurumlara, üniversite öğrencilerine ve bütün yetişkinlere yöneliktir. “Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir” düşüncesiyle değişimi hayatlarına öncelik haline getiren NLP ile tanışmak isteyen herkes bu programa katılabilir.  

Nlp Diploma Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Nlp Diploma Sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun