• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Practitioner

Nlp Practitioner Sertifika Programın Kapsamı

Kişilerin NLP sistemi ve bilgisini öğrenmelerinin yanı sıra, kişisel tecrübelerine yönelik değişim ve fark yaratabilmek özelliklerini geliştirmelerini sağlayacak olan NLP Practitioner Programı uygulama ağırlıklı bir programdır. NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden, endişe ve korkularından kurtulması, genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü tekniklerden ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

Nlp Practitioner Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Kişisel deneyimleri oluşturarak

Değerler ve inançlar hakkındaki düşünceler oluşturarak 

Duygusal durumların iç dünyayı nasıl kurduğunu öğrenerek

İnsanlar arası iletişimin sistematiğini öğrenerek

Modellemeyle ortaya çıkan kullanışlı araçlar ve yöntemlerle,

İdeallerinizi gerçekleştirmeyi öğrenerek,

Kendi mükemmelliğinizi yaratarak,

İstenmeyen eski davranışlarınızdan kurtularak öğreneceksiniz. 

Nlp Practitioner Sertifika Programı Neler Kazandırır

İyi bir iletişimci olmanızı,

Beyninizi daha etkin kullanabilmeyi,

Olumlu düşünebilme yetisini,

Geleceğinizi oluşturmak için yardımcı olur;

İyi bir lider olmanızı,

Başarı ve motivasyon tekniklerini uygulamayı,

İçsel kaynakların ve zihinsel süreçlerin farkında olmayı sağlar. 

Nlp Practitioner Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamak; etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP, kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklanmaya, sadece birey olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir elemanı olarak insanı anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.

Nlp Practitioner Sertifika Programının Türü

Bir tür NLP sertifika programıdır. 

Nlp Practitioner Sertifika Programının Süresi

Program süresi 70 saattir. 

Nlp Practitioner Sertifika Programına Kimler Katılabilir

NLP practitioner eğitimi meraklı olan ve NLP’yi öğrenmeye istekli olan herkes; eğitimciler ve öğretmenler, doktorlar, reklamcılık ve halkla ilişkiler, satış temsilcileri, mağaza yöneticileri, tez yazma aşamasındaki master ve doktora öğrencileri kısaca; iş ve özel yaşamında kaliteyi yakalamak isteyen herkes katılabilir.

Nlp Practitioner Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Nlp Practitioner Sertifikası verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun