• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki 1

Reiki 1 Sertifika Programın Kapsamı

Reiki eğitiminin temelidir. Reiki 1. aşama inisiyasyonu kişiyi evrensel yaşam gücü enerjisine açar. Ellerdeki çakralar açılarak, ellerin yenilenme niyetiyle, sevgiyle enerji akıtması sağlanır.

Reiki dünyada gerek yenilenme, gerekse ruhsal gelişim amacıyla kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Koşulsuz sevgi ile kullanılır. Reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış (inisiye edilmiş) bir kişi tarafından, ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır.

Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin - ruh - beden birlikteliğidir ve yaşam kalitenizi yükseltmeye yöneliktir. Bizi evrensel yaşam enerjisinin farkındalığına ve şuurlu yaşamaya yöneltir. Yani Reiki; fiziksel ve ruhsal yenilenme tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Son derece güçlü fakat bir o kadar da basit, güvenli olup bir (Reiki Master'ı tarafından insiye edilen) herkes tarafından kullanılır.

Reiki 1 Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Enerji üzerinde çalışarak,

Enerji kanallarını inceleyerek,

Eski tedavi ve gelişim tekniklerini irdeleyerek

Meridyenlerin varlığını ve önemini kavrayarak

Enerji ihtiyaçlarını ve fonksiyonları belirleyerek

Yüklerimizden kurtulmayı öğrenerek.

Dengelenerek 

Aurayı temizleyerek

Chakraları dengeleyerek

İnisiye Edilerek

Kalıcı değişimi deneyimleyerek

Uygulamalarla öğreniriz. 

Reiki 1 Sertifika Programı Neler Kazandırır

Kişinin enerji bakımından gücü hem dünyevi hem de manevi olarak arttığı gibi, dünyevi ve manevi konularda da başarılı olmaya başlar. 

Kişi fiziksel ve duygusal bakımdan güçlendirir.

Kişi kendinde şifa ve huzuru bulur.

Konuşmasıyla, bakışlarıyla bile etrafına enerji ve huzur enerjisini yaymaya başlar.

Kişi sevgi, hoşgörü ve merhamet gibi duygularının daha yoğun yaşar.

Kişinin iletişim yeteneği artar.

Kendini ifade etme, empati kurma, insan ilişkileri gibi konularda çok daha fazla gelişim gösterir. 

Reiki 1 Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; tedavi etmek değildir, yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Bu eğitimin amacı katılımcıların kendilerini keşfetme yolculuklarında bir ışık olmaktır. İhtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

Reiki 1 Sertifika Programının Türü

Bir tür REİKİ sertifika programıdır. 

Reiki 1 Sertifika Programının Süresi

Program süresi 8-12 saat arasıdır.  

Reiki 1 Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Yaşam kalitesini yükseltmek isteyen, kendi yaşamlarına ışık tutarak yeni bir anlayış arayışında olan, hayatında değişim arayışında olan, kendi potansiyelini keşfetmek isteyen herkes uzmanlarımızca yeterli bulunduğu takdirde programa katılabilir. 

Reiki 1 Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Reiki master ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: İnisiyasyon aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

6.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Reiki master tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

7.Aşama: Uygulama aşamasıdır. 


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun