• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki 3

Reiki 3 Sertifika Programın Kapsamı

Reiki dünyada gerek yenilenme, gerekse bütünsel gelişim amacıyla kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Koşulsuz sevgi ile kullanılır. Reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış (inisiye edilmiş) bir kişi tarafından, ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır.

Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin - ruh - beden birlikteliğidir. Bizi evrensel yaşam enerjisinin farkındalığına ve şuurlu yaşamaya yöneltir. Yani Reiki; fiziksel ve ruhsal yenilenme tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Son derece güçlü fakat bir o kadar da basit, güvenli olup bir (Reiki Master'ı tarafından insiye edilen) herkes tarafından kullanılır.

Reiki modern tıp yöntemlerinin yerine kullanılmaz. Reiki uzmanı doktor değildir. Reiki bir şifa tekniği değildir. Mükemmel hayata ulaşma yöntemidir.

Reiki 3 Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Enerji üzerinde çalışarak,

Enerji kanallarını inceleyerek,

Eski tedavi ve gelişim tekniklerini irdeleyerek

Meridyenlerin varlığını ve önemini kavrayarak

Enerji ihtiyaçlarını ve fonksiyonları belirleyerek

Enerjinin rahat ve dengeli aktığı zamanlarda her bakımdan sağlıklı olunduğunu fark ederek. 

Hastalıkların ve bireysel sorunların nedenlerinin enerji boyutunda kendini gösterdiğini kanıtlayarak.

Yüklerimizden kurtulmayı öğrenerek.

Dengelenerek 

Aurayı temizleyerek

Chakraları dengeleyerek

İnisiye Edilerek

Kalıcı değişimi deneyimleyerek

Uygulamalarla öğreniriz

Reiki 3 Sertifika Programı Neler Kazandırır

 Farkındalık geliştirmede,

Olumlu düşünce kalıpları geliştirmede,

Sevgi, şefkat, affetmek... gibi duyguların geliştirilmesinde kullanılabilir.

Performans artırma, Sınav, iş, spor, sanat, Kolay odaklanma, hafıza geliştirme, disiplin geliştirme... gibi yeni hedeflerinizin gerçekleştirilmesinde,

Hayatın stresinden kaynaklanan Mide ve karın ağrıları... gibi, Stresin ve gerginliği hafifletilmesinde,

Hayat kalitesini arttırır.

Olumlu bir iç ses geliştirir. 

Reiki, sorunları sevgi enerjisine döndürür.

Meditasyonlarla, negatif sorunları bulup yerlerine sevgi sözcükleri yerleştirir.

Hayatın özüne sevgiye ulaşmayı oturtur. 

Sorun çözmeyi kolaylaştırır.

Reiki 3 Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; tedavi etmek değildir, yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Bu eğitimin amacı katılımcılara eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

Reiki 3 Sertifika Programının Türü

Bir tür REİKİ sertifika programıdır. 

Reiki 3 Sertifika Programının Süresi

Program süresi 8-12 saat arasıdır.  

Reiki 3 Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Reiki 1 ve 2 sertifika programlarına katılmış olan ve bu konuda uzmanlaşmak hedefinde olan herkes uzmanlarımızca yeterli bulunduğu takdirde programa katılabilir. 

Reiki 3 Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Reiki master ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: İnisiyasyon aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

6.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Reiki master tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

7.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

8.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

9.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Reiki master mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 

Reiki 3 Sertifika Program Yöneticileri

Saygın  Coaching & Consulting bünyesindeki Reiki masterlar, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun